Move! ondersteunt de actie 'Ma's Garage' ten voordele van het Parkinson Onderzoek aan de KULeuven. HELP MEE om het ONDERZOEK naar PARKINSON te ondersteunen! Naar de Actie
Move! steunt het Parkinson Onderzoek

Move! Is niet langer actief als zelfstandig OD consultant. In de loop der jaren hebben we veel informatie en tools beschikbaar gemaakt op onze diverse websites. We zullen de komende maanden onze websites aanpassen zodat de info beschikbaar blijft. Website en email adressen blijven onveranderd.

Bedankt voor je begrip. Clement

Did You KnowOok jouw organisatie kan er niet onderuit.  Dat wordt wel heel duidelijk in dit korte filmpje. Het is een uitdaging voor organisaties om duurzaam succesvol te zijn in een globale context, die snel verandert, en erg complex en onvoorspelbaar is.

Move! is er vast van overtuigd dat organisaties daarom anders zullen moeten (samen)werken, kennis delen, kritisch naar zichzelf kijken, initiatief en innovatie stimuleren en beter worden in leren en veranderen. De meeste organisaties zijn immers ontworpen voor andere tijden en hun structuur, cultuur en leiderschapspraktijken kunnen de uitdagingen van vandaag niet aan. Kennis en Innovatie worden sleutels tot succes. Professionals willen zich nuttig maken en hebben heel andere verwachtingen en aspiraties dan voorheen.

De organistie inrichting die vroeger tot succes heeft geleid, is vandaag vooral een handicap voor organisaties om duurzaam verder te ontwikkelen.

Vanzelfsprekendheden zoals groei, winst, performantie, werk, loopbaan, stakeholder relaties, leiderschap, zullen in vraag worden gesteld in zo'n VUCA wereld.

Move! helpt je om jouw organisatie tegen het licht te houden vanuit drie SLEUTELVRAGEN :

Hoe kan je in zo'n context  je organisatie verder ontwikkelen en succesvol zijn?  :

 • Wat zijn de kansen en uitdagingen die  VUCA voor jouw organisatie in petto heeft?
 • Wat is onze gemeenschappelijke ambitie en richting, wat maakt dat wij als professionals floreren, zinvol kunnen bijdragen en ons lid van de club kunnen voelen?
 • Wat is de toegevoegde waarde die we willen creëren voor onze stakeholders? Hoe ziet 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' er voor ons uit?
 • Hoe betrekken we al onze professionals bij het strategisch proces en hoe blijven we kritisch voor wat we doen en hoe?
 • Hoe creëren we zinvol werk, carrières en werkrelaties voor onze professionals?

 

Hoe kunnen we onszelf organiseren  om goed te functioneren, samen te werken,  problemen op te lossen en nieuwe projecten te ontwikkelen om onze ambitie waar te maken:

 • Hoe kunnen professionals helpen om samen te werken, expertise te delen en diversiteit om te zetten in innovatie?
 • Hoe kunnen we met HR-beleid het gedrag triggeren dat ons succesvol maakt?
 • Hoe nodigen we mensen uit om leiderschap op te nemen, initiatief te tonen en risico te nemen om bij te dragen aan de ambitie van de organiatie?
 • Hoe stimuleren we professionele dialoog in netwerken?
 • Hoe ontwikkelen we vertrouwen in onze organisatie, zodat mensen zich niet beperkt voelen door regels, processen en hiërarchie?

 

Hoe ontwikkelen we  een leercultuur  die ons in staat stelt onszelf opnieuw uit te vinden en nieuwe antwoorden te creëren voor oude en nieuwe uitdagingen:

 • Hoe zorgen we ervoor dat we permanent leren van wat we doen op het werkt, wat lukt en wat mislukt?
 • Hoe bouwen we een cultuur op waarin we onszelf en elkaar kunnen uitdagen?
 • Hoe moeten jobs en werkplekken eruit zien zodat mensen leren en leren leren?
 • Hoe gaan we om met fouten of falen?
 • Hoe helpen we nieuwe medewerkers om hun eigenheid niet te verliezen, de organisatie helpen te innoveren en out-of-the-box-denken?

 

Move! werkt met jullie samen om die gedeelde ambitie me waar te maken, richt zich op het verbeteren van de bijdrage, samenwerking en participatie van alle professionals als 'co-makers' van die toekomstbestendige en duurzame organisatie. Move! staat voor "IN BEWEGING BRENGEN", van  mensen, ideeën en organisaties in elke zin van het woord: betrokken, gepassioneerd, in dialoog en verbinding, werken en leren met anderen ... omdat wij geloven dat dat de weg is naar duurzame organisaties en een duurzame samenleving.

In a time of drastic change it is the learners who inherit the future. The learned usually find themselves equipped to live in a world that no longer exists. (E. Hoffer)

   

Print Friendly, PDF & Email