Check out our New Move! App for Android. Install App Now !

Arrow up
Arrow down

header2018NL

In deze sectie willen we met jullie de teksten die we zelf als Move! hebben geschreven of interviews die we rond bepaalde thema's hebben gegeven, delen.  Ze geven een idee van de vragen waarmee wij als OD Consultant zoal bezig zijn.  Als de artikels enkel in het Engels of Nederlands zijn, dan is dat omdat die ook oorspronkelijk zo werden geproduceerd.  En in die gevallen zijn er geen vertalingen beschikbaar.


Gespreid Leiderschap : Hefboom voor duurzame performance

Leemans, C., (2017).  Distributed Leadership.  A powerful engine for Organizational Performance.  Leadership Excellence Essentials. April.

Dit korte artikel (in het Engels) gaat op zoek naar een ander leiderschaps concept, dat niet vertrekt vanuit het idee dat leiding wordt gegeven door mensen die daarvoor een bepaalde positie bekleden.  Gespreid leiderschap is erop gericht dat iedereen die op een bepaald gebied of moment de expertise en energie heeft om actie te ondernemen dat ook doet en daarrond leiding geeft aan de organisatie.

Naar Artikel


Job Crafting & de Lerende Organisatie ?

Clement Leemans, (2014)., Jobcrafting.  How can it enhance organizational performance.  Talent Management Excellence Essentials. Vol. 2, N°12.

In dit korte artikel beschrijft Clement Leemans hoe job-crafting een hefboom kan worden voor de lerende organisatie omdat het 'job houders' toelaat om verantwoordelijkheid en eigenaarschap op te nemen, niet alleen voor de eigen job, maar ook voor de bijdrage van de job voor de interne klanten en de impact op het organisatie resultaat.  Hij kijkt naar job-crafting niet zozeer als een individuele oefening, maar veeleer als een organisatie ontwikkel oefening.  (het artikel is in het Engels geschreven) 

Naar Artikel