Organisaties als dialogische netwerken

Hoe ontwikkelen Organisaties eigenlijk ?Gervase Bushe & Robert Marshak, Eds., (2015).  Dialogic Organization Development . The Theory and Practice of Transformational Change. Berrett-Koehler

In Organisatie Ontwikkeling en bij het aanpakken van Organisatie Verandering wordt traditioneel gedacht vanuit een 'Diagnostische' insteek waarbij een consultant, het management team of de HR afdeling het 'probleem' onderzoeken, de oorzaken identificeren en dan al dan niet met 'focusgroepen' oplossingen gaan bedenken.  Men gaat er hierbij vanuit dat het om 'objectieve' problemen gaat, die iedereen ook op dezelfde manier ervaart en waarvoor er 'plug in' oplossingen bestaan.

Als alternatief voor dit denken is er de laatste jaren ook een Dialogische visie op Organisatieontwikkeling ontstaan.  Dan gaat men ervan uit dat zingeving van dingen die in de organisatie gebeuren, ontstaat in de relatie tussen al de stakeholders in die organisatie en dat een alternatieve functionering in die organisatie 'emerged' (tot stand komt) in die dialoog tussen de stakeholders.  En de rol van de consultant is dan niet analyse, of aanpak bedenken, maar is die dialoog faciliteren.

 

 

 

 

 

 

Dialogic OD

In this edition of the OD Practitioner, Gervase Bushe and Robert Marshak, together with a number of renouned OD practitioners draw a status of our current thinking in OD and more particularely the evolution of a DIAGNOSTIC towards a DIALOGIC approach.  That dobushe-marshakesn't mean that gathering data, or analysing issues suddenly became 'not done' anymore, but that we realize that it's not an objective analysis done by a team of experts or consultants but that it is the result of 'meaning-making' and the relational practice of all those involved in the organization.  Not an OD consultant, not a management team, but the whole social system of the organization is involved in meaning-making and creating the future functioning of that organization as a relational system.  Appreciative Inquiry is one of the possible methodologies used in Dialogic OD together with Large Group Interventions such as Open Space and Future Search.

Bron : Gervase Bushe & Robert Marshak (eds.), (2013).  Advances in Dialogic OD.  OD Practitioner. Journal of the Organization Development Network. Vol. 45, n° 1.

A few more articles on the concept of Dialogic OD are listed below :diagnostic dialogic od

 

 

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email