lafargeOmwille van de groei van de organisatie en veelvuldige acquisities, wou de Corporate University hun integratie programma voor managers decentraliseren. We hebben een trainingkit ontwikkeld die kon dienen voor de Business Unit om lokaal het programma te faciliteren.  Met dat materiaal hebben we een aantal lokale trainers getraind in het gebruik en toepassen daarvan in de lokale training sessies. De eerste twee groepen van lokale trainers die we getraind hebben waren werkzaam in verschillende Business Units in China en gebruiken nu ook effectief de toolkit om lokaal het integratieprogramma te runnen.

PROJECT DESCRIPTION:

Context : een internationaal industrieel bedrijf zit in een continu proces van acquisities van grote en kleinere Business Units over de hele wereld. Één van de consequenties is dat de management populatie significant groeit en minder vertrouwd is met de cultuur van de organisatie.

Business Issue : de organisatie had een duidelijke behoefte aan een integratie workshop die lokaal kon georganiseerd worden, omdat de centrale programma’s het aantal nieuwe managers niet aankon.  Bovendien ontstond de behoefte om dit programma ook in andere talen dan het Engels te organiseren.

Initiële Vraag : ontwikkel een trainingkit voor lokale training managers om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokaal integratie programma.

Consulting Proces / Interventie :

 • Interviews en meetings met de ‘Coporate University’ en de lokale Business Units om de doelstellingen te definiëren :
  • De deelnemende managers laten aanvoelen dat ze deel uitmaken van een groter, internationaal bedrijf : structuur en context aangeven, internationale rol en strategie van de organisatie verduidelijken.
  • De belangrijkste waarden en principes van de organisatie begrijpen en integreren in hun werk
  • Focus op de strategie en de projecten van de unit als een onderdeel van de wereldwijde strategie
  • Onderzoeken hoe zij, in hun rol en hun werkomgeving kunnen bijdragen tot de uitdagingen, waarden en normen van de organisatie en engagement creëren om dat te doen
 • In nauwe samenwerking met de Corporate University, hebben we een tweedaags programma ontwikkeld met een mix van activiteiten en methodieken (simulatiespelen, cases, actieplanning, …)
 • We hebben een trainingkit ontwikkeld voor de lokale trainers zodat zij het programma zo autonoom mogelijk konden voorbereiden en organiseren. De toolkit bestond uit een gedetailleerd uitgeschreven scenario, materiaal lijst, een gids om aanpassingen te kunnen maken, informatie en checklijsten voor de logistieke voorbereiding.
 • We hebben een Train-the-Trainer gefaciliteerd voor een groep van lokale trainers van verschillende Business Units die de instructie toolkit voor de eerste keer zouden gebruiken. De objecteven van de opleiding waren:
  • Trainers hebben een beeld van de algemene structuur van het programma en begrijpen de doelstellingen en waarom deze doelstellingen zijn vertaald in dit specifiek proces.
  • Trainers ontwikkelen de nodige trainingsvaardigheden die nodig zijn om dit programma te faciliteren
  • Trainers vinden hun weg in de instructie toolkit en kunnen gemakkelijk overweg met de scenario’s, hand-outs en job-aids die voorzien zijn.
Results & impact :
 • Meerdere lokale integratieprogramma’s hebben plaatsgevonden, allen georganiseerd door de lokale Business Units.
 • Nieuwe managers die voorheen niet konden deelnemen aan het internationale programma, kunnen nu deelnemen aan een gelijkwaardig lokaal integratieprogramma.
 • Nieuwe lokale managers voelen zich van in het begin meer betrokken bij de organisatie waar ze (door acquisitie) lid van zijn geworden

download project sheet (pdf)

Print Friendly, PDF & Email