Process Facilitation for a ‘strategy exercise'

KBC

"Op zoek naar de aanpak voor het vastleggen van een nieuwe strategie voor de directie Leven Ondernemingen binnen KBC Verzekeringen kozen we voor Move!. De opdracht bestond erin samen de goede aanpak te vinden om een vernieuwde strategie uit te tekenen die helder, gedragen en uitvoerbaar zou zijn. Doorheen het proces kwam Move! tussen op een aantal sleutelmomenten. Move! zette ons, na intake en inschatting van de context, onmiddellijk op het goede spoor. Een sleutel element daarbij was het snel en consequent betrekken van alle stakeholders in de diverse fasen. Zelf doen was ook een sleutel woord.

CaseStudyQLLogo

Daarbij werd het projectteam door Move! ondersteund en gecoached in het gebruiken van bepaalde methodieken en in proces begeleiding. Vlotte communicatie en feedback tussen alle betrokkenen kreeg de volle aandacht.

 

Sterk bij Move! vonden we :

  • de conceptuele kapstok
  • een snelle inleving in onze situatie, waardoor 'grote' concepten makkelijk realiteit werden
  • duidelijke afspraken met de opdrachtgever
  • een ruime 'toolbox' van werkvormen en technieken, die enerzijds publiek beschikbaar is, maar waarrond anderzijds praktische trainingen worden gegeven
  • creatieve momenten om boodschappen over te brengen
  • het modulaire aanbod, Move! komt tussen op sleutel momenten, maar laat ook ruimte aan de klant wanneer het zonder kan. 

Paul V.Director Life Insurance - Corporate.  KBC- Insurance, Belgium

Overzicht Klanten Spreken

Print Friendly, PDF & Email