congruentiemodel2Move! is een Organisatie Ontwikkeling consultant en facilitator en ondersteunt organisaties die met de stakeholders hun toekomst willen 'co-creëren, en heruitvinden om nog relevant te zijn in een VUCA wereld : Een duurzaam idee op de eigen Toekomst, echte samenwerking en Leren, als antwoorden voor de toekomst.

Gebruik makend van de gedragswetenschappen, ingrijpen in de organisatie als systeem met als doel de werking en het resultaat van de organisatie te verbeteren.

We doen dit door de cultuur, structuur, strategie, managementpraktijken, informatiekanalen, procedures, enz... op mekaar en op de noden van de business context af te stemmen.  We doen dit met een postieve ingesteldheid, met respect voor de noden van alle stakeholders". Wij kijken daarbij naar organisaties als sociale netwerk systemen waarin mensen samenwerken, gericht op een gemeenschappelijk doel, op zinvolle relaties en gemotiveerd om een unieke bijdrage te leveren aan hun 'gezamenlijke' onderneming. Wij helpen je een organisatieklimaat creëren dat dit mogelijk maakt en dat mensen helpt om te leren en te veranderen, met als einddoel meerwaarde en voldoening voor alle betrokken stakeholders. Zo maak je je organisatie bewust van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en werk je aan de duurzame ontwikkeling van je organisatie.

Wat dat in de praktijk betekent verschilt van organisatie tot organisatie, maar Move! helpt je de juiste vragen te stellen en JOUW EIGEN antwoorden daarop te bedenken door in de organisatie een co-creatieve dialoog tot stand te brengen die tot nieuwe initiatieven leidt. Move! facilitateert die dialoog. Nu, als we naar de 'VUVA wereld' kijken and wordt het duidelijk dat het voor alle organisaties belangrijk wordt om te gaan nadenken over de MEERWAARDE ze genereren voor stakeholders en hun maatschappelijk belang en niet alleen naar WINST voor aandeelhouders. En dat betekent allicht meer organische organisaties, minder hiërarchie, vanuit professionele netwerken, gespreid leiderschap, transversale samenwerking, autonomie van professionals, experimenteren, innoveren en dialoog....

Moveperformancemodel

Print Friendly, PDF & Email