Check out our New Move! App for Android. Install App Now !

Arrow up
Arrow down

header2018NL

Onze aanpak is altijd ‘op maat’ en ontworpen met inbreng van stakeholders in de organisatie, hun ervaring en expertise. Toch is onze aanpak herkenbaar omdat we een interventie opbouwen met een aantal ‘bouwstenen’ die voor ons een garantie vormen tot duurzame verandering en resultaat.

Approachcube3NL

  • Werken als Partners : Wij werken niet voor klanten maar SAMEN MET onze klanten. Wij werken aan het interne ownership voor de issues, de acties die we in gang zetten om eraan te werken en voor de eventuele resultaten van die acties
  • Action Learning : onze interventie zelf is een ‘leertraject’ waarbij we de aanpak ontwikkelen en aanpassen ‘as we go’, gebaseerd op wat we ontdekken, wat werkt en wat niet. Op die manier ontwikkelen we een gedeeld inzicht in wat het probleem precies is en hoe het kan aangepakt worden. Ons interventieproces in gebaseerd op Flawless Consulting van Peter Block.
  • Interne Stakeholders betrekken : Opdat het resultaat duurzaam zou zijn en een draagvlak zou hebben in de organisatie betrekken we van in het prille begin alle stakeholders bij het proces (met inbegrip van de probleem analyse en formulering).
  • Focus op Impact : Wij vertrekken niet vanuit een ‘standaard aanpak’ of training, maar we kijken wat precies het probleem of de uitdaging is en wat men als resultaat wil bereiken. Van daaruit gaan we een aanpak ontwerpen die vaak een mix is van methodieken zoals focus groepen, intervisie, ervaringsoefeningen met teams, waarderende benadering, coaching, job-aids, workshops, environmental scanconfrontation matrix, force field analysis, etc…
  • Systeem benadering : we beschouwen de organisatie als sociaal systeem en kijken naar de relaties tussen mensen en teams in de organisatie. We proberen de ‘drempels’ te ontdekken die het mensen en teams moeilijk maken om de juiste dingen te doen en het verwachte resultaat te halen. Wat mensen doen is voor ons een samenwerking tussen individueel talent en faciliterende context factoren in de organisatie.
  • Organisatieleren uitlokken : we willen niet alleen tot betere performance leiden in een specifiek project, het moet ook het leer en verandervermogen van de organisatie zelf versterken. Organisaties moeten zelf aan hun performance, processen en organisatie architectuur kunnen werken en niet afhankelijk blijven van consulting interventies.
  • Flexibele rollen: Move! is in de eerste plaats een proces consultant en begeleider, maar we delen ook onze ervaring als leidinggevende in grote organisaties, onze expertise in Leren en Ontwikkelen, change management en strategisch human resources beleid.  We coachen ook medewerkers, managers en teams en begeleiden workshops.
  • Open, eerlijk en constructief kritisch : We zijn ervan overtuigd dat een consultant maar tot resultaat kan komen in organisaties als hij investeert in de samenwerkingsrelaties met de mensen in de orgnaisatie, als er ruimte is voor feedback, mensen getriggerd en uitgedaagd kunnen en mogen worden, als mensen informatie uitwisselen zonder hidden agendas, enz...

  ConsultingprocesNL

In een iteratief en dynamisch begeleidingstraject, zijn dit enkele vragen die we ons in de diverse stadia stellen.

Print Friendly, PDF & Email

Wij gebruiken geen tracking cookies om informatie te verzamelen voor commerciële of marketing doeleinden. Wel gebruiken wij een aantal cookies om bepaalde functies op de website mogelijk te maken zoals YouTube filmpjes, twitter access en ChatonWeb, enz...

Bekijk onze Privacy Policy

Je hebt de cookies op deze website verwijderd. Je kan die beslissing herzien.

Je hebt cookies op deze site aanvaard. Je kan die beslissing herzien.

Bekijk hier ons Beleid rond dataverwerking.

Move! Organizational Learning - Bankstraat 27, 3000 Leuven, Belgium - Tel: +32 497 91 93 63 - © 2014-2020

Beste Bezoeker,

Welkom op de Move! Website.  Ik hoop dat je hier de ideën en de inspriratie opdoet om in je organisatie aan de slag te gaan.  Volg ons ook op twitter of Linkedin voor meer!!!

Even kennismaken ?

Clement Leemans

Volg Move!